24 July 2018

Afternoon tea at The Royal Welsh Show

  • Location / Venue:Royal Welsh Showground, Powys
  • Date: 24 July 2018
  • Time: 3:00PM to 5:00PM
  • Organiser:Sue Evans

Enter your email to register your interest in this event:

Sue Evans, director invites you to afternoon tea

Held in the CLA pavilion (top of avenue E, opposite the forestry section) on Tuesday 24 July at 3-5pm, kindly sponsored by Cooke and Arkwright.

From uplands to rivers to seas, GWCT Cymru has 80 years of research to help shape our natural resources for future generations to enjoy.

Moorlands & fisheries specialists talk about the complexities of finding a balance in our natural environment.

Please let us know if you able to join us. Sue’s email is sevans@gwct.org.uk.
 
Ymddiriedolaeth a Chadwraeth Bywyd Gwyllt a Gêm gwahoddiad yn y Sioe Frenhinol Cymru
 
Sue Evans, y cyfarddwyddwraig yn eich gwahodd am dê 

Cynhelir ym mhafiliwn CLA (ym mhen lleoliad E, gyferbyn yr adran coedwigaeth) ar ddydd Mawrth 24ain o Orffennaf o 3 dan 5 y.p, noddir yn garedig gan Cooke & Arwright.

O'r ucheldiroedd i afonydd i'r moroedd, mae gan GWCT 80 mlynedd o brofiad ymchwilio i helpu siapio adnoddau naturiol i genhedlaethau y dyfodol i'w mwynhau.

Bydd arbennigwyr rhosdiroedd a physgodfeydd yn siarad am gymlethdodau darganfod cydbwysedd yn ein amgylchfyd naturiol.
 
Gadewch i ni wybod os hoffech ymuno a ni. Ebost Sue ydy sevans@gwct.org.uk.
 
Kindly sponsored by
Cooke & Arkwright Portrait CMYK
Afternoon tea at The Royal Welsh Show image

Cookie Policy

Our website uses cookies to provide you with a better online experience. If you continue to use our site without changing your browser settings, we'll assume you are happy to receive cookies. Please read our cookie policy for more information.

Do not show this message again