28 March 2022

An Overview of the Ceredigion Farmland Feeder Project

  • Location / Venue:Penrhiw Farm, Capel Dewi, Llandysul
  • Date: 28 March 2022
  • Time: 1:00PM to 4:00PM
  • Organiser:Bleddyn Thomas
  • Telephone:07816204604

Enter your email to register your interest in this event:

Join us for some presentations on this collaborative project providing supplementary seed to overwintering farmland birds across Ceredigion. With representatives from the Game and Wildlife Conservation Trust and the Ceredigion Local Nature Partnership, discussions will include the results collected, the lessons learnt, and the next steps for the future.

This will be followed by a walk around an organic mixed farm that has participated in the project, with binoculars generously provided by the CLNP for your use. Light refreshments will also be available.

Please RSVP with Bleddyn Thomas via email bthomas@gwct.org.uk or phone 07816204604.

Wales Blog Logos

Welsh

Ymunwch â ni am gyflwyniadau ar y prosiect cydweithredol yma ble darparir hadau ychwanegol i adar ffermdir dros-aeafol yng Ngheredigion. Gyda cynrychiolwyr o’r Game and Wildlife Conservation Trust a Phartneriaeth Natur Lleol Ceredigion (PNLlC), bydd trafodaethau yn gynnwys y canlyniadau a gasglwyd, y gwersi a ddysgwyd a’r camau nesaf i’r dyfodol. Dilynir hyn gyda thaith o amgylch fferm gymysg organig sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect, ble fydd binociwlars ar gael i chi eu defnyddio, diolch i PNLlC. Mi fydd lluniaeth ysgafn hefyd ar gael.

RSVP Bleddyn Thomas trwy ebost bthomas@gwct.org.uk neu ffôn 07816204604 os gwelwch yn dd
Cookie Policy

Our website uses cookies to provide you with a better online experience. If you continue to use our site without changing your browser settings, we'll assume you are happy to receive cookies. Please read our cookie policy for more information.

Do not show this message again