Ymgynghoriad: ar yr angerdd dros saethu helgig Cymreig a'r manteision sy'n deillio o hynny i fywyd gwyllt

Shooting Syndicate

Ar hyn o bryd mae pwysau mawr ar saethu o grwpiau megis Wild Justice, wrth iddynt herio Trwyddedau Cyffredinol.

Yng Nghymru yn benodol, gwaharddodd y Gweinidogion saethu ar dir cyhoeddus, er bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi argymell na ddylid ei wahardd o ganlyniad i'r dystiolaeth wyddonol a gyflwynwyd yn bennaf gan GWCT. Mae'n bwysig bod y rheini sydd mewn sefyllfa i ddylanwadu ar bolisi a rheoleiddio yn deall pam mae saethu'n bwysig i chi.

Mae gennym ni yn GWCT y dystiolaeth wyddonol i ddangos yr effaith llesol a gaiff saethu ar natur. Ond beth am gymunedau a diwylliant? Rydym am i chi ddweud wrthym pam mae saethu, curo a chasglu yn rhan mor bwysig o'ch bywyd drwy gwblhau yr arolwg byr hwn.

Mae rhan o'm tysteb yn cynnwys sut mae fy meibion 12 a 13 oed yn angerddol am saethu ac maent wrth eu boddau yn mynd i guro ar ddydd Sadwrn. Mae'n mynd â ni i gyd allan o'r tŷ mewn tywydd dychrynllyd yn y gaeaf ac rydym yn cerdded milltiroedd sy'n helpu i'n cadw ni'n heini. Rhannwch eich tystebau yma am eich angerdd dros saethu a'r buddiannau a geir ohono, fel y gallwn rannu eich tystiolaeth ynghyd â'n gwyddoniaeth.

Mae 12 cwestiwn a ddylai gymryd llai na 10 munud i’w hateb. Bydd yr holl ymatebion wedi'u gwneud yn ddienw. Diolch am eich cymorth.

Cymryd arolwg >

Cookie Policy

Our website uses cookies to provide you with a better online experience. If you continue to use our site without changing your browser settings, we'll assume you are happy to receive cookies. Please read our cookie policy for more information.

Do not show this message again